Materiały do produkcji wkładek

Kategoria ta zawiera produkty wytwarzane przez firmę ALGEOS z Anglii, które powszechnie wykorzystywane są przez techników ortopedów oraz fizjoterapeutów do wykonywania produktów indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego.

Ze względu na specyfikę naszej działalności skoncentrowaliśmy się tutaj w szczególności na materiałach wykorzystywanych do produkcji wkładek ortopedycznych dla pacjentów wymagających indywidualnego dostosowania produktu do akomodacji ich deformacji w obrębie stopy.