Inne materiały termo-formowalne

To grupa podobnych do EVA materiałów termoformowalnych posiadających zbliżone cechy i ogólnie charakteryzujące się tym samym przeznaczeniem.